Savjetovanje uzgajivača svinja u RH, Sveti Martin na Muri, 2017.