Časopis Svinjogojstvo

Od 2019. godine Središnji savez uzgajivača svinja Hrvatske izdaje stručni časopis “Svinjogojstvo”, prvi specijalizirani časopis namijenjen uzgajivačima svinja u Hrvatskoj. Cilj časopisa je obuhvatiti aktualne teme iz različitih područja svinjogojske proizvodnje, te daje najnovije informacije o aktualnim događanjima u svinjogojskom sektoru. Također, cilj časopisa je predstaviti i najnovija tehnološka dostignuća u svinjogojstvu u Hrvatskoj i u svijetu. U izradu časopisa, odabir tema i njihovu obradu uključeni su stručnjaci sa Agronomskog i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Hrvatskog veterinarskog instituta, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, te predstavnici SUS-a i udruge “Fajferica”. Časopis obuhvaća aktualne teme iz različitih područja svinjogojske proizvodnje, među kojima su obuhvaćene mjere i postupci u uzgoju svinja, reprodukcija, selekcija, hranidba, tehnologija, alternativni sustavi uzgoja, zdravstvena zaštite i dobrobit svinja, te prerada mesa.