Dokazana kvaliteta

dokazana kvaliteta

Što je dokazana kvaliteta?

Specifikacija Dokazana kvaliteta propisuje ključne faze proizvodnje svježeg svinjskog mesa, posebne karakteristike proizvoda, obveznu dokumentaciju u pojedinim fazama proizvodnje te opis sustava sljedivosti. Odnosi se isključivo na svježe svinjsko meso kao i mljeveno svinjsko meso koje nije bilo podvrgnuto ni jednom postupku osim hlađenja, uključujući vakuumski pakirano meso i meso pakirano u kontroliranoj atmosferi.

Svježe svinjsko meso koje ispunjava kriterije Specifikacije označava se znakom „Dokazana kvaliteta“ sukladno Pravilniku o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta“ (Narodne novine, broj 18/20. i 93/21.)

Svježe svinjsko meso označeno znakom „Dokazana kvaliteta” predstavlja meso s posebnim karakteristikama koje se odnose na proizvodnju, kvalitetu te podrijetlo sirovina. Posebne karakteristike koje se odnose na proizvodnju svježeg svinjskog mesa definirane u Specifikaciji temelje se na objektivnim, mjerljivim i sljedivim kriterijima.

Znak „Dokazana kvaliteta“ na svježem svinjskom mesu, osigurava potrošačima vrhunsku kvalitetu proizvoda, dodatnu kontrolu proizvodnje svježeg svinjskog mesa, a istovremeno potvrđuje da su svi proizvodni procesi u primarnoj proizvodnji (prasenje i tov) i klanje obavljeni u državi navedenoj na znaku „Dokazana kvaliteta. “Znak "Dokazana kvaliteta“ na svježem svinjskom mesu odražava dodanu vrijednost proizvoda.

Specifikacijom proizvođači i skupina proizvođača uspostavljaju više tržišne standarde od propisanih, dodatnu transparentnost i sljedivost podrijetla tijekom cijelog proizvodnog procesa kao i jačanje povjerenja potrošača osiguravanjem redovitih i neovisnih kontrola.

Sudjelovanje u Nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ je dobrovoljno.

Prije ulaska u Sustav svaki proizvođač i skupina proizvođača, trebaju procijeniti prednosti i obveze korištenja znaka kao što su razumijevanje Specifikacije, vođenje evidencija i čuvanje podataka, tekuću provedbu vlastite unutarnje kontrole koja osigurava da su ispunjeni svi zahtjevi Specifikacije te omogućavanje kontrole od strane delegiranih kontrolnih tijela.

Svi dionici Sustava, pridonose većoj zastupljenosti domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na tržištu, povećanju kupovine istih te jačanje domaćeg lanca prehrane.

Specifikacija se trenutno nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Više o tome možete saznati ovdje ( https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/podneseni-zahtjevi-za-priznavanje-oznake-dokazana-kvaliteta-za-svjeze-svinjsko-meso-te-za-mlijeko-i-mlijecne-proizvode/5986 )