Statut Saveza

Statut Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske

Statut Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske je temeljni akt kojeg donosi Skupština Saveza, a istim se utvrđuju mjesto i sjedište Saveza, cilj i djelatnosti, tijela Saveza kao i zastupanje i predstavljanje istog. Također se utvrđuje i članstvo u Savezu koje za sobom povlači prava, dužnosti i odgovornosti članova Saveza te udruživanje u međunarodne asocijacije uzgajivača i proizvođača svinja. Statutom se utvrđuje imovina Saveza, način ostvarivanja i raspolaganja financijskim i materijalnim sredstvima Saveza, te način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Rad Saveza je javan i osigurava se u skladu s odredbama važećeg Statuta. U slučaju prestanka postojanja Udruge/a ili prestanka rada Saveza preostalom imovinom će se raspolagati sukladno Zakonu.

Važeći Statut donesen je na 12. godišnjoj Skupštini Saveza održanoj 17. veljače 2017. godine u Kirževcima.

Statut Saveza (.pdf)

Odluke o izmjeni statuta 2019 (.pdf)