Nagrađena grla uzgajivača – članova SUS-a na 25. Državnoj stočarskoj izložbi u Gudovcu, 8.-10.9.2017.

U sklopu 25. Jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma u Gudovcu održana je Državna stočarska izložba stoke na kojoj je u dijelu svinjogojstva prikazano 45 grla od ukupno 22 uzgajivača. Posjetitelji su osim izloženih grla koja pasminski pripadaju hrvatskom uzgojnom programu (landras,

Pročitaj više…Nagrađena grla uzgajivača – članova SUS-a na 25. Državnoj stočarskoj izložbi u Gudovcu, 8.-10.9.2017.