Izvršni odbor

Izvršni odbor (IO) je izvršno tijelo Skupštine Saveza (Skupština bira IO) koje između zasjedanja Skupštine organizira i vodi poslovanje Saveza koje je definirano Statutom Saveza. Predsjednika SUS-a bira Skupština Saveza dok članovi IO biraju potpredsjednike IO između predsjednika Udruga članica SUS-a. Ostale članove IO (tajnik/ica i voditelj uzgojnog programa) također bira IO Saveza. Način rada IO kao i poslovi koje obavlja IO definirani su Statutom Saveza. Mandat članova IO traje 4 godine koliko i mandat predstavnika u Skupštini s mogućnošću ponovnog izbora. Izuzetak je Voditelj uzgojnog programa koji prema Statutu Saveza nema ograničenje u trajanju mandata.

Izvršni odbor broji 12 članova u sastavu:

Predsjednik SUS-a
 • Damir Jagić
Potpredsjednici IO:
 • Predsjednica Svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije Mirjana Bilović
 • Predsjednik Udruge svinjogojaca Vukovarsko-srijemske županije Dobromir Čović
 • Predsjednik Svinjogojske udruge Križevci Stjepan Kušec
Ostali članovi IO:
 • Tajnik/ica SUS-a - Kristina Greiner, mag. ing. agr.
 • Voditelj uzgojnog programa SUS-a, 
 • Predsjednik Svinjogojske udruge Osječko – baranjske županije Goran Jančo, dr. vet. med.
 • Predsjednik Svinjogojske udruge Brodsko – posavske županije Marijan Lučić
 • Predsjednik Udruge uzgajivača rasplodnih svinja Bjelovar Vlado Biškup
 • Predsjednica Udruge uzgajivača svinja Međimurja Sonja Fažon
 • Predstavnik stručne institucije u stočarstvu