Ostala tijela Saveza

Nadzorni odbor (NO)

NO je nadzorno tijelo Saveza koje nadzire:

 • Vođenje poslova Saveza
 • Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje financijskim sredstvima Saveza
 • Izvršenje programa rada i financijskog programa Saveza

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora. Na Skupštini Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske održanoj 17. veljače 2017. godine u Križevcima u Nadzorni odbor Saveza izabrani su:

 1. Predsjednik NO: Dobromir Čović (Udruga svinjogojaca Vukovarsko-srijemske županije)
 2. Član NO: Damir Jagić (Udruga uzgajivača svinja Varaždinske županije)
 3. Član NO: Igor Kovačević (Svinjogojska udruga Osječko-baranjske županije)

Mandat Nadzornog odobra traje 4 godine.

Sud časti

Sud časti je tijelo Saveza koje brani interese udruženja, te stručne i druge interese članova Saveza, utvrđuje prekršaje i predlaže disciplinske mjere. Na prijedlog Suda časti Izvršni odobr Saveza (IO) odnosi disciplinsku mjeru.

Sud časti donosi odluke većinom glasova članova Suda Časti.

Na Skupštini Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske održanoj 17. veljače 2017. godine u Križevcima u Sud časti izabrana su 3 člana:

 1. Sonja Fažon (Udruga uzgajivača svinja Međimurja)
 2. Milorad Rebić (Udruga uzgajivača rasplodnih svinja Bjelovar)
 3. Krunoslav Picig (Svinjogojska udruga Križevci)

Mandat članova Suda časti traje 4 godine.

Likvidator Saveza

Likvidator Saveza je ovlaštena osoba od strane Skupštine Saveza koja zastupa Savez u postupku likvidacije. Sukladno zakonu likvidator podnosi:

 • zahtjev za upis pokretanja postupka likvidacije u Registar udruga
 • završni račun i izviješće o okončanom likvidacijskom postupku
 • zahtjev za brisanje Središnjeg Saveza iz Registra udruga

Likvidator Saveza je Davor Pašalić, dr. med vet.