Kontakt

SUS – Središnji savez udruga uzgajivača svinja Hrvatske

 • Trakošćanska ulica, Varaždin
 • 42000 Varaždin
 • email: sus@sus.hr
 • OIB: 53690670329
 • MB: 01954261
 • IBAN: HR0823400091110185649

PREDSJEDNIK SUS-a DAMIR JAGIĆ

 • tel: 042/834127
 • mob: 098/9023717
 • e-mail: damir.jagic1@gmail.com
 • Matije Gupca 34, Hrženica, Sveti Đurđ 42 233

Potpredsjednica SUS-a MIRJANA BILOVIĆ

 • Predsjednica Svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije
 • mob: 098/9082673
 • e-mail: mirjanabilovic@gmail.com
 • Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica 33 000

Potpredsjednik SUS-a DOBROMIR ČOVIĆ

 • Predsjednik Udruge svinjogojaca Vukovarsko-srijemske županije
 • tel: 032/391667
 • fax: 032/391667
 • mob: 098/209857
 • e-mail: usvsz@yahoo.com
 • Matije Gupca 87, Komletinci 32 253

Potpredsjednik SUS-a DAMIR JAGIĆ

 • Predsjednik Udruge uzgajivača svinja Varaždinske županije
 • tel: 042/834127
 • mob: 098/9023717
 • e-mail: damir.jagic1@gmail.com
 • Matije Gupca 34, Hrženica, Sveti Đurđ 42 233

GORAN JANČO, dr. vet. med.

 • Predsjednik Svinjogojske udruge Osječko – baranjske županije
 • tel: 031/811957
 • mob: 098/9303538
 • e-mail: goran.janco@gmail.com
 • Matije Gupca 19, Punitovci 31 424

STJEPAN KUŠEC

 • Predsjednik Svinjogojske udruge Križevci
 • tel: 048/850815
 • fax: 048/850855
 • mob: 098/249268
 • e-mail: stjepan.kusec@gmail.com
 • Kusijevec 16, Gornja Rijeka 48 268

MARIJAN LUČIĆ

 • Predsjednik Svinjogojske udruge Brodsko – posavske županije
 • tel: 035/487128
 • fax: 035/487128
 • mob: 091/2486052
 • e-mail: marijan.lucic59@gmail.com
 • Stjepana Radića 68, Gundinci 35 222

VLADO BIŠKUP

 • Predsjednik Udruge uzgajivača rasplodnih svinja Bjelovar
 • tel: 043/880095
 • fax: 043/880095
 • mob: 098/296555
 • e-mail: vlado.biskup@bj.t-com.hr
 • Matije Gupca 9, Predavac, Bjelovar 43 000

SONJA FAŽON

 • Predsjednica Udruge uzgajivača svinja Međimurja
 • tel: 040/843072
 • fax: 040/843072
 • mob: 091/5200729
 • e-mail: sfazon@gmail.com
 • Gardinovec 160, Belica 40 319

KRISTINA GREINER

 • Stručna suradnika SUS-a
 • mob: 095/3627672
 • e-mail: kristina.sus87@gmail.com
 • Sudovčina, Varaždinska 46, 42232 Donji Martijanec

Časopis “Svinjogojstvo”

 • informacije o časopisu i distribuciji možete dobiti na e-mail: casopis@sus.hr ili broj telefona 01/2393651