14. Savjetovanje uzgajivača svinja RH, Đurđevac 2018.