Transmisivni gastroenteritis svinja (TGE)

Virusni gastroenteritis, zarazna bolest svinja, koju uzrokuje virus iz skupine korona-virusa, veoma je priljepčiva i brzo se širi u okolinu, pogibeljna je za prasad, osobito u dobi do mjesec dana, a glavna su joj obilježja povraćanje i proljev. Od nje mogu oboljeti svinje, bez obzira na dob ako nisu otporne. Uzročnik nije otporan prema okolini, sunčeva svjetlost uništava ga za 6 sati, a vanjske niske temperature umanjuju mu patogenost. Zbog slabe otpornosti virusa prema izravnu djelovanju sunca bolest se pojavljuje zimi.

Izvori

Izvori bolesti su bolesne svinje i njihova balega, zatim balegom zagađeni predmeti, hrana i voda, pa zagađena obuća radnika, koji rade u objektu. Kad se unese u objekt, bolest se izvanredno brzo proširi.

Putevi prenošenja i širenja

Bolest se širi dodirom zdravih svinja s bolesnima, zatim zrakom, pa pomoću zagađenih predmeta, hrane i vode. Veoma često prošire je radnici ili druga osobe obućom, kad prelaze iz jednog objekta u drugi. U svinjogojski objekt bolest se unosi nakupom bolesnih svinja ili životinja, koje su u stadiju oporavka.

Način ulaska uzročnika u organizam svinja

Virus uzročnik ulazi u organizam svinja na nos i usta, tj. kroz dišne i probavne organe.

Pogodnosti za razvoj

Od te zarazne bolesti obolijevaju svinje, bez obzira na spol i dob. Bolest je sezonskog karaktera i pojavljuje se zimi, uglavnom od prosinca do veljače. Ljeti se javlja veoma rijetko, jer je virus neotporan prema sunčevim zrakama. Preboljela zaraza ostavlja otpornost od 9-12 mjeseci.

Znakovi (simptomi)

Inkubacija traje 18 sati do 3 dana. Bolest se naglo pojavi i brzo proširi u uzgoju. Odmah u početku znakovi su proljev i povraćanje, gubitak apetita, naglo mršavljenje. Prasad na sisi drhću, na podražaj cvile, imaju nakostriješenu dlaku i postaju plava. U njihovoj vodenastoj balegi nalaze se grudice neprobavljene hrane, a balega veoma zaudara. Mlada prasad, s opisanim znakovima bolesti, leže bezvoljno i ugibaju za 1-3 dana. Što su prasad starija, to su znakovi bolesti blaži, te je manji postotak uginuća. Odbijena prasad rijetko ugiba, ali može ostati kržljava. Stare svinje uopće ne ugibaju, osim ako u tijeku bolesti nije došlo do komplikacija. Bređe krmače mogu oboljeti u prasenju ili odmah nakon prasenja; znakovi su gubitak mlijeka, proljev, jaka žeđ i odbijanje hrane; bolest traje kratko i svinje ozdrave za 3-7 dana. Veoma je velika smrtnost mlade prasadi, smanjuje se s dobi, sa 1-10 dana iznosi 98 %, sa 2 mjeseca 11 %, smrtnost odraslih svinja iznosi 1-3 %. Dijagnoza bolesti postavlja se serološkim pretragama krvi.

Liječenje

Protiv te zarazne bolesti svinja nema uspješnog lijeka.

Preventiva

Bolest prasadi uspješno se suzbija cijepljenjem bređih krmača. Unošenje bolesti u uzgoj može se spriječiti nakupom samo zdravih svinja, slobodnih od virusnog gastroenteritisa. Treba kupovati samo krmače, koje su cijepljenje protiv te bolesti.

Sličnost s drugim bolestima

Virusnom gastroenteritisu svinja slične su salmoneloza i infekcije od E. coli.

Zarazne bolesti

Izvor: Rupić, V. (1986): Veterinar u kući, 1. dio