15. godišnja skupština Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske

15.godišnja izvještajna skupština održana je 20.2.2020.godine u prostorijama restorana “Dukat” u mjestu Nova Gradiška. Na ovoj skupštini prisustvovalo je 30 delegata od ukupno 32.

Među gostima bili su prisutni i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, predstavnici akademske zajednice, velikih proizvodnih sustava, mesne industrije, proizvođača i distributera stočne hrane i opreme u svinjogojstvu.

Na skupštini je predstavljen rad Saveza i financijsko izvješće za 2019.godinu i prezentiran je plan rada za 2020.godinu uz pojašnjenja svake pojedine točke.

Ove godine sponzori skupštine su bili Veterinarska stanica Križevci d.o.o., Likra Premiksi d.o.o., Alltech Hrvatska d.o.o., Biomin d.o.o., Schauman Agri d.o.o., PPK karlovačka mesna industrija d.d., Brodsko-posavska županija, Bio Pharm Vet Digital d.o.o., Sano d.o.o.