Burzovni tjedan 28.2.2019 – 6.3.2019

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,29 (+/- 0,00)
Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 1,00 (+/- 0,00)

EU tržište svinja: Smanjena konzumacija mesa u fašničkom razdoblju koči rast cijena

Unatoč slaboj ponudi tržišta su uravnotežena. Na trgovinu mesom, kojoj već tjednima nedostaje poticaj koji bi potaknuo poslovanje, sada utječe i fašnički tjedan, tradicionalno slab za trgovinu svježim mesom. U područjima Njemačke koja su poznata po karnevalu ovo ponašanje je još jače izraženo, zbog čega je mesna industrija zauzela obrambeni stav, te su cijene ostale na nepromijenjenoj razini.

U Austriji je ponuda zaklanih svinja na najnižoj godišnjoj razini, cca 15% ispod prosjeka. Mogući razlog, osim smanjenja ponude tipičnog za ovo doba godine, je i da pojedini tovljači  ne šalju svinje u klaonice očekujući rast cijena. Domaće tržište karakterizira slaba trgovina, bez poticaja, budući da se ne mogu postići željene cijene. I ovdje su ovaj tjedan u kojem je Čista srijeda aktualne krafne, alkohol i riblja jela. Stoga se unatoč slaboj ponudi, ne može postići rast cijena.

 

DI Raimund Tschiggerl