Burzovni tjedan 14.2.2019 – 20.2.2019

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,29 (+/- 0,00)
Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 1,00 (+/- 0,00)

EU tržište svinja: Daljnji pad ponude svinja stabilizirao je cijene

Diljem EU izvještava se o ispražnjenom tržištu. Broj zaklanih svinja u veljači se počeo smanjivati tjedan za tjednom, a trenutno je 10-15% niži nego na početku godine. Protok robe na tržištu je još uvijek težak i spor. To je bio i razlog očigledne borbe za moć u postizanju cijene u Njemačkoj (+/- 0,00) koja je prošli tjedan pala za 4 Centa.

U Austriji sve svinje spremne za klanje pravovremeno stižu u klaonice. Unatoč tome što se mesna industrija žali na loše poslovanje, potražnja klaonica za svinjama raste. Stoga su cijene mogle ostati na istoj razini od prošlog tjedna kada je bio zabilježen rast od 4 Centa.   

 

DI Raimund Tschiggerl