Burzovni tjedan 7.2.2019 – 13.2.2019

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,29 (+ 0,04)
Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 1,00 (+ 0,03)

EU tržište svinja: Pad ponude zaklanih svinja oživio je rasprave o cijeni

Iako se diljem EU izvještava o prezasićenosti tržišta i stagnaciji na tržištu mesa, ponuda svinja za klanje je značajno smanjena. U izvještajima saveznih država sa sjevera Njemačke prvi put se spominje riječ „nedostatno“ i kao rezultat toga, proizvođači su prvi puta uspjeli progurati rast cijena od 4 Centa. Tome je prethodio žestoki diskurs unutar njemačke klaoničke industrije, koji se zbog regionalnih razlika u tržištu uglavnom svodio na ustupke u cijeni.

U Austriji se polako topi višak svinja za klanje nastao prije 2 mjeseca. U Gornjoj i Donjoj Austriji tržište se po prvi puta ispraznilo. No klaonice nisu nimalo euforične zbog zastoja na tržištu mesa. Priča se o ustupcima u cijeni kod vrjednijih dijelova trupa i o hladnjačama koje su se u međuvremenu popunile. Na primjer situacija na tržištu u Beču pogoršala se zbog završetka praznika, dok je glavna sezona na skijalištima revitalizirala poslovanje u tom dijelu zemlje. Stoga je austrijska burza zabilježila rast cijena od 4 Centa.

DI Raimund Tschiggerl