Burzovni tjedan 31.1.2019 – 6.2.2019

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,25 (+/- 0,00)
Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 0,97 (+/- 0,00)

EU tržište svinja: Nedostatak poticaja na tržištu mesa ostavio je cijene na niskoj razini

Diljem EU svi dionici mesne industrije čekaju da tržište mesa oživi. Budući da do njega nije došlo niti početkom veljače, nisu se ostvarile nade proizvođača da će doći do rasta cijena. Klaonice su pružile otpor prema razvoju cijena vrijednijih dijelova trupa, budući da se pričalo o rastu cijena.

U Austriji se tržište razlikuje ovisno o regiji. Dok je tržište na jugu zemlje ispražnjeno, u Gornjoj i Donjoj Austriji se još uvijek muče s viškovima. Prosječna klaonička težina u tim pokrajinama približava se vrijednosti od 100 kg što odražava poteškoće u plasmanu. Austrijsko tržište mesa u poteškoćama je kao i ostala tržišta u Europi. Stoga su cijene ponovno ostale na nepromijenjenoj razini.

DI Raimund Tschiggerl