Burzovni tjedan 3.1.2019 – 9.1.2019

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,27 (+/- 0,00)
Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 0,97 (+/- 0,00)

EU tržište svinja: Početak godine uz nepromijenjene cijene

Diljem EU vidljive su posljedice praznika. Tržište je prepuno viškova, prerada je u novoj godini započela laganim tempom, a protok robe prema trećim zemljama je prilično spor. Budući da je početkom godine teško ocijeniti tržišne odnose, na njemačkom tržištu su cijene s razlogom ostale na istoj razini kao i prošlog tjedna. Realne cijene možemo očekivati tek u drugom tjednu siječnja, kada se razjasne odnosi na tržištu.

U Austriji su klaonički kapaciteti u božićnom tjednu bili na 65%, a u novogodišnjem tjednu na 75%, stoga su viškovi na tržištu ispod očekivane razine i mogu se plasirati u kratkom roku, na što upućuje i nedavni pad klaoničke težine. Nejasne su procjene da li ponovno pokretanje mesne industrije i akcije u trgovinama mogu nadoknaditi vrijednost koju su počeli gbiti vredniji dijelovi trupa preostali od prije praznika. Zbog toga je na austrijskoj burzi cijena ostala ista kao i prošlog tjedna.

DI Raimund Tschiggerl