Burzovni tjedan 10.1.2019 – 16.1.2019

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,27 (+/- 0,00)
Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 0,97 (+/- 0,00)

EU tržište svinja: Bogato opskrbljeno tržište s vrlo stabilnim cijenama

Siječanj je svake godine kritičan period s problemom plasmana i teškim odnosima na tržištu. Unatoč tradicionalno najnižim cijenama u godini nedostaje zamah u mesnoj industriji. Zbog toga je smanjenje nagomilanih zaliha sporije od onog na što su uzgajivači računali. Unatoč pritisku visoke ponude Njemačka (+/- 0,00) je uspjela stabilizirati cijene. Razlog tome su vrlo niske cijene, daleko od onih koje bi pokrile troškove proizvođača.

I austrijsko tržište je bogato opskrbljeno, a zbog natprosječno visoke ponude svježeg mesa, količina zaostale robe je i dalje visoka. Klanja se odgađaju za nekoliko dana što podiže klaoničku masu, pa će siječanj biti karakteriziran kašnjenjem u isporuci. U skladu sa smislenim stabiliziranjem cijena u Njemačkoj, u Austriji (+/- 0,00) su također cijene na prošlotjednoj razini.

DI Raimund Tschiggerl