Zakon o uzgoju domaćih životinja na snazi od 1. siječnja 2019.

Zakon o uzgoju domaćih životinja (NN 115/2018) uređuje uzgoj goveda, svinja, ovaca, koza, kopitara, peradi (kokoši, pure, patke i guske) i sive pčele, priznavanje uzgojnih udruženja i organizacija, odobrenje uzgojnih programa, nadležnost provedbe istih,  specifične tehničke aktivnosti vezane s upravljanjem uzgojnim programima, proširenje geografskog područja primjene uzgojnih programa, upravljanje genetskim resursima domaćih životinja, reprodukciju domaćih životinja, vođenje potrebne evidencije i registra o proizvodnji i prometu zametnih proizvoda.

Stupanjem na snagu Zakona o uzgoju domaćih životinja prestaje važiti Zakon o stočarstvu iz 1997 godine.

Zakonom o uzgoju domaćih životinja osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 2016/1012 koja je stupila na snagu 1. 11. 2018. godine