Burzovni tjedan 20.12.2018 – 2.1.2019

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,27 (+/- 0,00)
Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 0,97 (+/- 0,00)

EU tržište svinja: Neradni dani smanjuju kapacitete klanja i prerade

 

Božić i Nova godina svake godine uzrokuju pad prodaje svinja, a ako neradni dani budu usred tjedna kao ove godine, problem je još veći. Stoga nije moguća objektivna procjena odnosa ponude i potražnje, zbog čega je na njemačkom tržištu (+/- 0,00) dogovoreno smrzavanje cijena do početka siječnja. I u drugim članicama EU se cijene nisu mijenjale.

U Austriji su prije Božića oboreni rekordi u količini zaklanih svinja, no unatoč tome još uvijek postoji dovoljna ponuda svinja za klanje. Budući da svinje u tovu neovisno o neradnim danima i dalje priraštaju i postižu klaoničku težinu,  a 2 neradna dana u tjednu smanjuju mogućnosti plasmana za 50%, došlo je do zagušenja svinja za klanje. Stoga znatna količina svinja neće biti zaklana u 2018., kako je priželjkivano, već tek u 2019. Zbog stabilnih cijena na domaćem tržištu i austrijska burza je zadržala iste cijene do 2. siječnja.

DI Raimund Tschiggerl