Burzovni tjedan 29.11.2018 – 05.12.2018

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,27 (+/- 0,00)

Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 1,02 (+/- 0,00)

EU tržište svinja: Ponuda i potražnja na vrlo visokoj razini

Diljem EU ponuda svinja za klanje je 5-10% viša od godišnjeg prosjeka, što je uobičajeno za ovo doba godine. Vrlo visoka ponuda ponovno smanjuje šanse za rast cijena, koje uzgajivači smatraju nužnim. Stoga su u Njemačkoj (+/- 0,00), ali i ostalim zemljama EU su cijene ostale na stabilnoj, ali niskoj razini.

U Austriji su klaonička i preradbena industrija pod punim opterećenjem, no ipak na tržištu nema znakova pomanjkanja. Pokušaji mesne industrije da postigne povećanje cijene bar na vrijednije dijelove trupa nisu bili uspješni zbog konkurenata na međunarodnom tržištu. Ponuda i potražnja će u skorijoj budućnosti biti na visokoj, ali usklađenoj razini. Stoga se cijene na austrijskom tržištu ne mijenjaju već sedmi uzastopni tjedan.

.

DI Raimund Tschiggerl