Burzovni tjedan 22.11.2018 – 28.11.2018

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,27 (+/- 0,00)

Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 1,02 (- 0,02)

EU tržište svinja: Stabilni uvjeti s visokim prometom, ali niskim cijenama

U svim zemljama u Europske unije poznatima po svinjogojstvu ponuda svinja za klanje, kao i klaoničke težine, dostigle su najvišu razinu ove godine. Stoga je dobro da su nadolazeći tjedni neopterećeni neradnim danima, pa klaonice mogu raditi punim kapacitetom. Također je dobro da je i prerađivačka industrija maksimalno angažirana, što je i uobičajeno za doba pred nadolazeće praznike. Poboljšanje cijena koje zagovaraju uzgajivači trenutno nije izgledno, budući da se još uvijek na tržištu ne nazire nestašica. Stoga su u Njemačkoj, kao i gotovo u svim ostalim zemljama članicama EU, cijene ostale na prošlotjednoj razini.

U Austriji je ponuda svinja za klanje kronično visoka. Viškovi koji su na tržištu prisutni od listopada, napokon su se mogli smanjiti početkom predbožićne trgovine. Stoga se klaonička težina, koja je dosegnula gotovo 100 kg, ne bi više trebala povećavati, što će dovesti do sklada na tržištu. U trgovini na veliko postoji nada da bi se živahni promet mogao iskoristiti za nužno povećanje marže. Zbog još uvijek bogate ponude na austrijskom tržištu se cijene nisu mijenjale.

 

DI Raimund Tschiggerl