Burzovni tjedan 15.11.2018 – 21.11.2018

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,27 (+/- 0,00)

Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 1,04 (+/- 0,00)

EU tržište svinja: Ponuda i potražnja na natprosječnoj razini

 Diljem EU tržište je, tipično za ovo doba godine, bogato svinjama za klanje. No unatoč velikoj potražnji, klaonička težina je počela rasti, tako da povremeno dostiže i nacionalni rekord. Visoki dnevni prirasti tovnih svinja dosegnuli su povijesno visoku razinu. U Njemačkoj i drugim EU članicama je procvjetala mesna industrija, tako da visoke količine svinja mogu biti pravovremeno prerađene.

U Austriji je klaonička industrija dobro iskorištena, dostupno je mnoštvo svježih, a ponegdje i prošlotjednih dijelova trupa. Usprkos potpunoj iskorištenosti klaonica i rasjekaonica, prevladavaju razlike u pogledu profitabilnosti klaoničarske industrije. Još uvijek se uzalud čeka impuls od božićne trgovine, a budući da na EU tržištu prevladavaju stabilni odnosi, cijene na austrijskom tržištu su ostale na prošlotjednoj razini.

 

DI Raimund Tschiggerl