Burzovni tjedan 18.10.2018 – 24.10.2018

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,27 (+/- 0,00)
Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 1,04 (+/- 0,00)

EU tržište svinja: Očajno niske cijene su se stabilizirale

Cijene koje padaju od početka rujna dosegle su najnižu razinu. Trenutne razine cijena mogu se usporediti s krizom u razdoblju od sredine 2014. do sredine 2016. koju je uzrokovao ruski embargo uvoza. Sirovina je toliko jeftina da bi trebala potaknuti mesnu industriju da pojača napore prema božićnom poslovanju. U Njemačkoj (+/- 0,00) su se klaonice potpuno iskorištenih kapaciteta pobrinule za aktivnu potražnju i usklađenost između ponude i zahtjeva tržišta.

U Austriji je tržište dobro do bogato opskrbljeno. Ponekad je doprema svinja u klaonice usporena, što se očituje i u povećanoj klaoničkoj masi od 98 kg. Za ovo doba tradicionalno dimljenje mesa kao i ponuda u trgovinama potaknulo je trgovinu određenih svinjskih partija. S obzirom na stabilizaciju cijena na europskom tržištu, i na austrijskom su cijene ostale iste kao prošlog tjedna. Zbog neradnog dana idućeg petka (26.10.) pitanje je da li će se tržište uspjeti potpuno isprazniti.

DI Raimund Tschiggerl