Burzovni tjedan 27.09.2018 – 03.10.2018

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,32 (+/- 0,00)

Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 1,08 (+/- 0,00)

EU tržište svinja: Bogato opskrbljeno tržište, afrička svinjska kuga uzrokovala nesigurnost i oprez kod narudžbi

Porast ponude tipičan za ovo doba godine ne zadovoljava svagdje jednako rastuću potražnju. U Njemačkoj (+/- 0,00) je prvi puta nakon proljeća probijena kritična brojka od 1 milijuna zaklanih svinja. Ovo bi uobičajeno značilo daljnji pritisak na cijene, no izgledno je da do njega neće doći zbog prigovora udruga uzgajivača koji ukazuju na postupnu normalizaciju tržišta.

Najveći poremećaj tržišta javio se u Belgiji, ugroženoj afričkom svinjskom kugom. Nakon novih otkrića divljih svinja zaraženih ASK, naređeno je da se na jugu zemlje, na zahvaćenom području površine 63.000 ha, sve domaće svinje usmrte i neškodljivo uklone. Svinjogojska proizvodnja je uglavnom koncentrirana na sjeveru Belgije, gdje nije bilo slučajeva ASK, no ipak je indirektno snažno pogođena. Situaciju na ovom tržištu karakteriziraju preteške svinje koje bez znatnog smanjenja cijene gotovo i ne mogu naći plasman.

U Austriji je tržište bogato opskrbljeno, iako u Štajerskoj klaonički kapaciteti nisu iskorišteni kao u ostatku zemlje. Djelomično zakašnjelo preuzimanje svinja je unutar 2 tjedna povećalo prosječnu klaoničku težinu za 1 kg, na 97,8 kg. Nesigurnost izazvana pojavom ASK dovela je do slabijih naružbi nekih kupaca i slabije iskorištenosti klaonica. No tržište je ipak stabilno do lagano stagnirajuće, što je na austrijskoj burzi bila osnova da cijene ostaju iste kao i prošlog tjedna.

DI Raimund Tschiggerl