Svinjogojska udruga Virovitičko – podravske županije

Dana 1.8.2018. održana je osnivačka skupština Svinjogojske udruge Virovitičko – podravske županije.

Sjedište udruge je u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 1.

Cilj osnivanja udruge je  kvalitativno i kvantitativno unapređivanje uzgoja svinja, umrežavanje uzgajivača i zainteresiranih pojedinaca na teritoriju njezinog djelovanja,

Pročitaj više…Svinjogojska udruga Virovitičko – podravske županije