Promocija hrvatskog uzgojnog programa na 26. Državnoj stočarskoj izložbi u Gudovcu, 7. – 9. rujna 2018.

U organizaciji Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) i Središnjeg saveza udruga  uzgajivača svinja Hrvatske (SUS)  na ovogodišnjoj stočarskoj izložbi prikazana su grla svinja pasmina (landras, veliki jorkšir, pietren, durok te nerast križanac duroka i pietrena) koje su uključene u hrvatski uzgojni program.  Van ovog programa posjetitelji su imali priliku vidjeti i vrhunska muška i ženska grla pasmine crna slavonska svinja, krmaču banijske šare svinje  sa praščićima (pasmina u postupku priznavanja) te krmaču pasmine mangulica – svijetli soj.  Ukupno je prikazano 46 grla od 19 uzgajivača 

Komisija ( 3 člana) je izvršila stručnu ocjenu  42 grla u 5 kolekcija. 

Šampionom je proglašen nerast pietren PB 65/ 5 uzgajivača Stjepana Belića iz Preloga u Međimurskoj županiji.

Uzgajivač Stjepan Belić  je dugogodišnji član SUS-a čiju kvalitetu uzgoja potvrđuje i dodijeljena 1. nagrada u kategoriji nerasta terminalnih pasmina za PB 65/3 koji je brat šampionskog grla. 

 

Ostali nagrađeni članovi SUS-a po kategorijama:

Nerasti pasmine landras:

  1. mjesto  PB 841/37 uzgajivača Branka Dulikravića iz Velikih Sesveta 
  2. mjesto  PB 2979/62 uzgajivača Marija Biškupa iz Predavca 

Nerasti terminalnih pasmina:

  1. mjesto pietren PB 65/3 uzgajivača Stjepana Belića iz Preloga 
  2. mjesto durok PB 31/112 uzgajivača Mladena Čižmešinkina iz Novog Virja 
  3.  mjesto pietren PB 421/41 uzgajivača Milorada Rebića iz Bjelovara

Nazimice pasmine landras: 

  1. mjesto  PB 871/8, 871/9, 871/ 11 i 871/13 uzgajivača Ivice Kosa iz Finčevca
  2. mjesto PB 841/49, 841/51, 872/12 i 872/14 uzgajivača Branka Dulikravića iz Velikih Sesveta
  3. mjesto PB 3070/32, 3070/34, 3070/350 i 3070/36 uzgajivača Mladena Forjana iz Laminca

  8. rujna 2018. (subota) održan je okrugli stol  na temu ” Usklađivanje provedbe uzgojnih programa sukladno novom zakonodavnom okviru”. Ova tema je vezana za novu Uredbu EU 2016/1012 koja stupa na snagu 1.11.2018., a u RH će se većim dijelom primjenjivati putem Zakona o uzgoju domaćih životinja koji je u proceduri donošenja.