Natječaji iz podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014-20. od 31.8.2018.

Otvoreni natječaji za:

  • provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva
  • provedbu tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«
  • za provedbu tipa operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Više o navedenom možete pročitati na stranicama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi