Burzovni tjedan 06.09.2018 – 12.09.2018

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,40 (- 0,07)

Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 1,08 (- 0,03)

EU tržište svinja: Ponuda raste brže od potražnje, pad cijena je bio neizbježan

Cjelogodišnji razvoj ponude i potražnje doveo je početkom rujna do pritiska na cijene. Uz biološke aspekte, na cijenu su utjecale i spekulacije na tržištu. U takvim situacijama tovljači imaju tendenciju povećanja ponude, dok kupci reagiraju oprezno i polako. U Njemačkoj (-7 Centi) su veliki kupci najavili napad na cijene kojem se udruge uzgajivača nisu mogle oduprijeti. Prijetnje su očito bile učinkovite. Ostale države EU najavljuju da s obzirom na situaciju u Njemačkoj i one očekuju pad cijena na domaćem tržištu.

Tržište u Austriji je prošloga tjedna karakterizirala i prevelika i premala ponuda. Zastoj u ponudi uzrokovan je nemogućnosti otpreme iz određenih klaonica na neke dane, zbog čega je došlo do poteškoća plasmana na tržište. Zbog snažnog rasta ponude austrijska burza je morala pomiriti želje uzgajivača i klaonica i uskladiti pad cijena s Njemačkom, -7 Centa.

DI Raimund Tschiggerl