Studijsko putovanje predsjednika SUS-a u Finsku u organizaciji Ministarstva poljoprivrede

Od 9. do 12. listopada 2017.g  predsjednik SUS-a Goran Jančo je s ostalim članovima Delegacije Ministarstva poljoprivrede boravio u Finskoj s ciljem upoznavanja provođenja zakona o dobrobiti životinja i kako on funkcionira na farmama u Finskoj. Prvog dana našeg boravka imali smo priliku  upoznati se sa teorijom funkcioniranja i načinima kontrole, dok smo slijedeći dan obišli govedarsku, svinjogojsku i peradarsku farmu. Farme koje smo posjetili nisu ništa posebno naprednije od naših farmi, no Finci su  vješto doskočili izazovima koje zakon o dobrobiti životinja stavlja pred njih.

Tako bi naveo kao primjer svinjogojsku farmu gdje su prisutne igračke za životinje, soba za ekstra njegu, kućice za boksove prasadi i tovljenje svinja, dodatne pojilice po boksovima itd. Što se tiče zadovoljavanja površine poda po životinji u Hrvatskoj su za sada puno stroži uvjeti držanja. Tako da nismo ništa posebno impresionirani sa takvim držanjem životinja.

Nakon svega viđenog, dojma smo da bi mudrim i pametnim pristupom naši pregovarači mogli ishoditi također benefite  od strane Europske komisije bez mnogo muke i stresa za naše farmere.