SUS započinje s izdavanjem uzgojne dokumentacije

Izdavanje uzgojnih certifikata

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem članaka 41. i 41.a Zakona o stočarstvu (Narodne novine broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) i članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 53/91), rješenjem od 27. ožujka 2009. godine dalo suglasnost Središnjem savezu udruga uzgajivača svinja Hrvatske (SUS)  za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih svinja pasmina i pasminskih križanaca iz hrvatskog uzgojnog programa.

Od 1. ožujka 2017. Središnji savez udruga uzgajivača svinja Hrvatske započinje s izdavanjem uzgojnih certifikata za uzgojno valjane svinje proizvedene u suglasju s nacionalnim uzgojnim programom kako je to i navedeno u Suglasnosti Ministarstva.

Uzgojni certifikat (rodovnik ili uzgojna potvrda) izdaje se za grla koja se uzgajaju u stadima u kojima se provodi uzgojno selekcijski rad.

Rodovnik se izdaje za grla čiste pasmine koja su obuhvaćena uzgojno selekcijskim radom i čiji su djedovi i bake upisani u matičnu knjigu iste pasmine. Za poznate pretke upisuju se proizvodne karakteristike.

Uzgojna potvrda izdaje se za grla koja su programski križanci prema hrvatskom uzgojnom programu te imaju poznate roditelje. Križane ili hibridne uzgojno valjane životinje upisuju se u uzgojni upisnik.

Zahtjev za izdavanje rodovnika ili uzgojne potvrde podnos i uzgajivač u područnom uredu Hrvatske poljoprivredne agencije na za to propisanom obrascu (Obrazac DP1) – kao i do sada.

Djelatnik područnog ureda HPA odgovoran je za otpremu zaprimljenih zahtjeva prema Odjelu za svinjogojstvo, (mailom, faksom ili poštom) kao i za njihovu pravovaljanu ispunjenost.

Uzgajivaču koji podnosi zahtjev za rodovnikom ili uzgojnom potvrdom, djelatnik područnog ureda koji zaprima zahtjev dužan je dati potrebne podatke SUS-a kako bi uzgajivač mogao izvršiti uplatu
naknade za izdavanje uzgojnog certifikata.

Nakon vidljive uplate na žiro-računu SUS-a, podnositelju zahtjeva će na adresu koju je naveo na zahtjevu biti dostavljen uzgojni certifikat.