Burzovni tjedan 21.3.2019 – 27.3.2019

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,39 (+ 0,07)
Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 1,07 (+ 0,05)

EU tržište svinja: Pad ponude kombiniran s povećanom potražnjom iz Azije potaknuo je rast cijena

Kombinacija smanjenja ponude i istovremenog pada klaoničke težine dovela je do situacije da u mnogim država članicama EU ponuda ne može pokriti tržište.

Pročitaj više…Burzovni tjedan 21.3.2019 – 27.3.2019